Rozpocznij 33 dni rekolekcji utkanych z litanii do Serca Jezusowego. Odkrywaj siłę wdzięczności, tajemnicę Eucharystii, zaufaj obietnicy Boga, wynagradzaj i zostań apostołem Najświętszego Serca! Zawierz siebie, twoich najbliższych i wszystkie trudne sprawy Sercu Jezusa. 

„Serce Moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały. Żadna dusza, która się do Mnie zbliżyła, nie odeszła bez pociech” św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek (Dz. 1777)

WPROWADZENIE  PODCAST #1 DWA SERCA – 33 DNIOWE REKOLEKCJE ZAWIERZENIA NSPJ- WPROWADZENIE

33 dniowe Rekolekcje Zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa

W duchu św. Małgorzaty Alacoque i św. Faustyny Kowalskiej

Na podstawie
Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego

Prowadzający:
ks. Mateusz Dudkiewicz – Fundacja LUCE www.luce.org.pl

Marek Zaremba – Fundacja GRATIA PLENA www.gratiaplena.pl

Opis rekolekcji: W obecnym roku przeżywamy stulecie poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz stulecie kanonizacji św. Małgorzaty Marii Alacoque przez papieża Benedykta XV. Te dwa jubileusze łączymy z programem rekolekcji DWA SERCA oraz rokiem duszpasterskim Kościoła w Polsce, który w ciągu trzech najbliższych lat pochyla się nad tajemnicą Eucharystii. Hasłem obecnego roku są bowiem słowa: „Eucharystia daje życie”. Przypominając sobie życie i posłannictwo św. Małgorzaty Marii, pragniemy więc ją naśladować w jej wielkiej miłości do Eucharystii oraz wynagradzania za grzechy przeciwko Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Rekolekcje w duchu św. Małgorzaty i św. Faustyny

Rekolekcje DWA SERCA przygotowują nas przez 33 dni do zawierzenia się Najświętszemu Sercu Jezusa (11 czerwca 2021) oraz odnowy kultu tego nabożeństwa i apostolstwa, idąc za głosem apelu, jaki w 1675 roku Jezus skierował do św. Małgorzaty Marii Alacoque:

,,Oto Serce, które tak bardzo kocha ludzi. Od większości nie otrzymuję nic prócz niewdzięczności, pogardy, obrazy, świętokradztwa i obojętności. Proszę cię, aby pierwszy piątek po oktawie święta Bożego Ciała był szczególnym świętem ku czci Mojego Serca; aby w tym dniu przyjmowano Komunię Świętą i aby w pokutnym akcie czyniono Mojemu Sercu odpowiednie zadośćuczynienie za wzgardę, jakiej doznało w czasie, gdy przebywało wystawione na ołtarzach. Obiecuję ci, że Moje Serce rozszerzy się, aby wylać obfitość łask Swej Najświętszej Miłości na tych, którzy będą Mu oddawać tę boską cześć i będą czynić starania, by była ona Mu oddawana.”

co podkreśla już na samym początku Dzienniczka św. Faustyny Kowalska słowami:

,,O Miłości Wiekuista, każesz malować obraz Swój Święty. I odsłaniasz nam zdrój miłosierdzia niepojęty, Błogosławisz kto się zbliży do Twych promieni. A dusza czarna w śnieg się zamieni. O słodki Jezu, tu założyłeś tron Miłosierdzia Swego. By cieszyć i wspomagać człowieka grzesznego, Z otwartego Serca, jak ze zdroju czystego, płynie pociecha dla duszy i serca skruszonego. Nich dla obrazu tego cześć i sława. Płynąć z duszy człowieka nigdy nie ustawa, Niech z serca każdego cześć Miłosierdziu Bożemu płynie Teraz i na wieki wieków i w każdej godzinie.”

Dlaczego rekolekcje na podstawie Litanii do Najświętszego Serca Jezusa?

Litania obecnie odmawiana w Kościele zawiera 33 wezwania do Serca Jezusa. Dlatego program rekolekcji opiera się na 33 wezwaniach z litanii do NSPJ, na podstawie których są opracowane medytacje, przybliżające każdego dnia uczestnika do zgłębiania kolejnych tajemnicy Serca Jezusa, co determinuje do głębszego życia apostolstwem NSPJ po uroczystym zawierzeniu. Program podzielony został na 5 tygodni, w których wprowadzamy uczestnika w 5 tajemnic nabożeństwa do NSPJ ( wdzięczności, tajemnicy eucharystii, obietnicy, wynagradzania i apostolstwa).

PLAN REKOLEKCJI

1. TYDZIEŃ

PODCAST #2 PRZYJAŹŃ -ŻYJ WDZIĘCZNOŚCIĄ! -SŁOWO

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, świątynio Boga,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
zmiłuj się nad nami.

2. TYDZIEŃ

PODCAST #3 SMAKUJ ŻYCIE! – EUCHARYSTIA

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
zmiłuj się nad nami.

3. TYDZIEŃ

PODCAST #4 ŻYJ OBIETNICĄ! – PIERWSZE PIĄTKI – POJEDNANIE

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
zmiłuj się nad nami.

4. TYDZIEŃ

PODCAST #5 ŻYJ WYNAGRADZAJ! – GODZINA ŚWIĘTA – MODLITWA

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, włócznią przebite,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
zmiłuj się nad nami.

5. TYDZIEŃ

PODCAST #6 ŻYJ ZAWIERZENIEM! – APOSTOLSTWO – POST/JAŁMUŻNA

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
zmiłuj się nad nami.

Zawierzenie Najświętszemu Sercu Jezusa

PROWADZĄCY

ks. Mateusz Dudkiewicz

W roku 2007 przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego. Obecnie wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Nauczyciel w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bielsku-Białej. W wolnych chwilach rozwija swoje liczne zainteresowania sportowe: hokej, narciarstwo, żeglarstwo, ale to jedynie cześć jego “uzależnień”. Człowiek tysiąca pomysłów, który zwykł powtarzać za św. Janem Bosko “odpoczniemy w niebie”.

Marek Zaremba

Dyplomowany dietoterapeuta i specjalista medycyny komórkowej oraz terapeuta I stopnia medycyny św. Hildegardy. Autor wielu książek o zdrowym odżywianiu np. ,,Jaglany detoks” oraz bloga gotujzdrowo.com. Prowadzi turnusy postu jaglanego połączonego z rekolekcjami i wspólnym gotowaniem! Zwykł powtarzać za św. Franciszkiem „Zachwyt nad przyrodą i jedzeniem jest wspaniały, ale nigdy nie możemy zapomnieć od Kogo to wszystko pochodzi”

WESPRZYJ NAS

Jeśli chcesz wspomóc nasze dzieło w dalszym rozwoju możesz wesprzeć nas wpłacając dobrowolne kwoty na konto Fundacji LUCE, w tytule wpisując: Darowizna Dwa Serca.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE

Wypełnij poniższy formularz, aby dostawać od nas najnowsze odcinki rekolekcji, podcasty, rozważania.

GŁÓWNY PARTNER REKOLEKCJI

ORGANIZATORZY

Fundacja LUCE zajmuje się głównie wychowaniem, profilaktyką wychowawczą i edukacją przez sport. Ponadto wspiera projekty rekolekcyjne i ewangelizacyjne, integrujące lokalne społeczności w duchu chrześcijańskiej antropologii i lokalnego patriotyzmu. Prowadzi obiekt sportowo – rekreacyjno – konferencyjny LUCE Arena, który umożliwia jej prowadzenie działań w zakresie swoich zainteresowań.

Fundacja Gratia Plena utworzona z silnej potrzeby serca. Połączyło nas mocne pragnienie szerzenia kultury Maryjnej. Pokazania innym, że czas z nią spędzony jest niczym spotkanie z najlepszą przyjaciółką. Rozmowa z Matką, która uczy nas bezgranicznej miłości, pokory, bezinteresowności i czystej radości. Jest to styl życia, który pozwala poczuć jego pełnię w każdym aspekcie. Znajdziesz tutaj wspólnotę, modlitewne wsparcie, wartościowe treści i smaczny katolicki content.

PATRONI MEDIALNI