19. Dzień

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
„Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»” (Mt 26, 42)
Ks. Mateusz:
Kościół rodzi się w modlitwie, w której Jezus oddaje się Ojcu, a Ojciec wszystko przekazuje Synowi.
Jesteśmy więc stałym współuczestnictwem w najintymniejszym, najserdeczniejszym akcie Jezusowego bytu: w dialogu z Ojcem, w zjednoczeniu z Nim, w komunii. Boży Duch – który jest komunią Ojca i Syna – czyni Kościół komunią. Dzięki spowiedzi możliwe jest nasze pojednanie z Ojcem, powrót do komunii – jedności z Bogiem i Kościołem. Bóg cierpliwie, stale na nowo chce obdarzać nas wielkim miłosierdziem. Zaprasza do najczulszego centrum: komunii Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Marek:
Cud miłosierdzia sprawia, że ręce zaciśnięte w pięści do przemocy, mogą złożyć do szczerej modlitwy – Boża cierpliwość do grzesznika znalazła bowiem powód do przebaczenia.
Jednak często jesteśmy ignorantami takiego działania Boga i łatwo potępiamy.
Mówimy: „Nie widzę najmniejszego usprawiedliwienia, przecież wiedział, co czyni”.
Nikt z nas nie zobaczy jednak nigdy w pełni serca drugiego człowieka.
Nasz Pan je widzi i dlatego wybacza – tak mało bowiem myślał o sobie, że umarł jak przestępca, aby przebaczyć tym, którzy Go ukrzyżowali.
A jak bardzo ja potrzebuję przebaczenia?
Św. Małgorzata Alacoque: Pan powiedział do mnie: Każdej nocy z czwartku na piątek dam ci udział w trwodze konania, którą dobrowolnie wziąłem na siebie w Ogrodzie Oliwnym […] będziesz czuwać pomiędzy jedenastą godziną a północą […] będziesz to czynić zarówno do uśmierzenia gniewu bożego i uproszenia miłosierdzia dla grzeszków, jak i po to, by Mi nieco osłodzić gorycz, jakiej doznałem, gdy opuścili Mnie Apostołowie.
Św. Faustyna Kowalska: Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia Mojego, zawsze spływa na twoją duszę Moja krew i woda, która wyszła z serca Mojego, i uszlachetnia twą duszę. (Dz 1602)
Zadanie rekolekcyjne:
Odmów litanię do Najświętszego Serca Jezusa.
Ćwiczenie dodatkowe:
Przyjdź do kościoła lub przeżyj w domu Godzinę Świętą.