26. Dzień

Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. (J 6, 55-56)


Ks. Mateusz:
„W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem, dla obmycia z grzechu i nieczystości” (Za 13,1) Tajemniczy tekst proroka Zachariasza o „płaczu nad Przebitym” (Za 12) w postaci i męce Chrystusa zyskuje swój pełny i konkretny sens.
„Będą patrzeć na Tego, którego przebili.” – zanotował Jan ewangelista na końcu opisu śmierci Jezusa podkreślając, że „wypełniło się Pismo” (J 19, 37).
Patrzeć na Przebitego – podczas adoracji uwielbiamy miłość Boga objawioną we Wcielonym i Zabitym, Zmartwychwstałym i Przychodzącym powtórnie w chwale. [1]

[1] Por. J. Szymik, Theologia Benedicta, t. II, s. 136.

Marek:
Gdyby ziemia miała być rajem, Ten, który ją stworzył, nigdy by jej nie opuścił w Wielki Piątek.

Dlatego spełnienie życia nastąpi dopiero w niebie, gdyż esencją życia na ziemi jest ciągłe rozczarowanie.
Słowa naszego Pana odsłaniają bowiem, że tutaj będziemy ciągle nienasyceni.
Choć nasz Duch mógłby niemal codziennie karmić się Boskim Sercem, w zamian dostaje zazwyczaj kawę i ciasto. Wybieramy słodkie grzeszki aby podnieść cukier we krwi, zamiast kosztować „nieba w gębie” i obniżać poziom naszego grzechu!
Gdyby nasz Pan nie dał sobie przebić serca na krzyżu, nie mielibyśmy apetytu na nieskończoność- nie byłoby bowiem na ziemi Boga, którego można kosztować w Eucharystii.
Czy moje życie zmierza do prawdziwej sytości?

Św. Małgorzata Alacoque:
Kiedy przebywałam na modlitwie, wyjaśnił mi mój najwyższy Mistrz, że to moja dusza jest tym płótnem, na którym zamierza wymalować obraz swojego cierpiącego życia, tego życia które bez reszty upłynęło w miłości i wyrzeczeniu, w samotności, milczeniu i ofierze aż do wyniszczenia.


Św. Faustyna Kowalska:
Córko Moja, napisz, że im większa nędza, tym większe ma prawo do miłosierdzia Mojego, a [namawiaj] wszystkie dusze do ufności w niepojętą przepaść miłosierdzia Mojego, bo pragnę je wszystkie zbawić. Zdrój miłosierdzia Mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz – nikogo nie wyłączyłem. (Dz 1182)


Zadanie rekolekcyjne:
Odmów litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Ćwiczenie dodatkowe:
Przeczytaj 12 i 13 rozdział z Księgi Zachariasza.