10. Dzień

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
„Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.”(J 17, 1-2)
Ks. Mateusz:
Miłość to nie tylko tylko i nie przede wszystkim uczucia. To konkretne słowa i czyny wyrażające troskę o prawdziwe dobro drugiego człowieka.
Sakramenty to widzialne znaki niewidzialnej łaski, która działa.
W Eucharystii widzimy konkretne znaki – konkretne słowa i czyny, dzięki którym otrzymujemy niewidzialną, ale życiodajną łaskę. Bóg troszczący się o człowieka.
„Bierzcie i jedzcie… Bierzcie i pijcie…” – powiedział Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy.
„Wykonało się…” w Wielki Piątek.
Eucharystia – Serce Jezusa dobroci i miłości pełne dające „życie wieczne wszystkim tym, których dał Mu Ojciec” (J 17, 2) – wielka tajemnica wiary!
Marek:
Jezus zwraca się do nas zarówno wtedy, gdy nie czujemy Jego obecności, jak i wtedy, gdy odczuwamy ją przepełnieni wiarą. Nic nie jest dla Niego ani zbyt małe, ani nic nie jest zbyt trudne – jest Bogiem!
Jego święte człowieczeństwo jest w Boski sposób wrażliwe na najmniejszy znak naszej przyjaźni, a każda nasza wizyta na Eucharystii przynosi Mu radość.
Kiedy wierzę, że Boży plan jest zawsze lepszy od mojego, kluczem jest zaprzestanie obsesyjnego zastanawiania się nad tym, co powinno się stać, abym był szczęśliwy – idę na spotkanie z Bogiem.
Tylko miłość bowiem uzdrawia, tylko miłość uwalnia, tylko miłość zbawia!
Czy pragnę czerpać te bogactwa z Boskiego Serca?
Św. Małgorzata Alacoque: O mój Boże, jak wielkie jest twoje miłosierdzie, że mnie posilasz przy tym samym stole i tym samym pokarmem, co Twoich świętych. Pozwalasz mi w nadmiarze kosztować rozkoszy, które przygotowane są dla twoich miłośników i wiernych przyjaciół, a przecież ja jestem tylko niegodną, nędzną grzesznicą.
Św. Faustyna Kowalska: Jezus utajony w Hostii jest mi wszystkim. Z tabernakulum czerpię siłę, moc, odwagę, światło; tu w chwilach udręki szukam ukojenia. Nie umiałabym oddać chwały Bogu, gdybym nie miała w sercu Eucharystii. (Dz 1037)
Zadanie rekolekcyjne:
Trwa nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego – pomódl się własnymi słowami o odnowienie życia w Duchu Świętym.
Ćwiczenie dodatkowe:
Zaproś co najmniej jedną nową osobę do przeżywania rekolekcji „Dwa Serca” (bezpośrednio, telefonicznie, przez udostępnienie materiałów).