2. Dzień

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
„To wam powiedziałem abyście się nie załamali w wierze.”
Ks. Mateusz:
Serce Jezusa przez Ducha utworzone, aby ukazać miłość Trójcy Przenajświętszej do człowieka. Serce Jezusa od wcielenia pod Sercem najlepszej z Matek. Bijące pokornym „fiat”. Wyśpiewujące radosne „magnificat”. Szczęśliwe pełnieniem woli Boga. Oddane Bogu do ostatniego bicia serca.
Maryja – pełna łaski – zatroskana o Jezusa od pierwszego uderzenia serca aż do włócznią przebicia. „Oto Syn Twój” – Serce Matki zatroskane o Kościół od Wielkiego Piątku aż do końca czasów. Serce Matki wskazujące miłość Syna – dzięki Duchowi Świętemu. Wzór Duch – owej przyjaźni z Jezusem.
Marek:
Serce Maryi, zjednoczone z Sercem Jezusa, to Serce Matki Boga, które zrodzi mnie do Nieba.  Gdy zawierzam się Sercu naszej Matki, Ona mnie przemienia i kształtuje do prawdziwej przyjaźni z Synem. To nie ja jednak wyświadczam Matce Bożej przysługę, kiedy się Jej oddaję, ale to Ona wskazuje mi Boże miłosierdzie i łaskę. Uczy mnie przyjąć jak przyjmować łaskę Pana.  To prawdziwa przyjaciółka Boga, która każdego dnia pomaga mi karmić się mnie “mlekiem Bożej łaski”.  Wskazuje na Jezusa – skałę dla mojej wiary i polisę na życie wieczne – moją kotwicę Zbawienia! Niepokalane Serce, przez które codziennie na Różańcu rozmawiam z Sercem Jezusa.
A kim jest dla Ciebie Maryja?
Św. Małgorzata Alacoque: „We wszystkim co czynisz, nie miej innego pragnienia i zamiaru, jak podobać się Bogu. Jego tylko staraj się widzieć w tym, co cię spotyka. Nie można uczynić aktu milszego Bogu, jak oddając cześć Jego świętej Matce”
Św. Faustyna Kowalska: „Poszłam do kaplicy z wielką radością i zapytałam Jezusa: Panie domu tego, czy mnie przyjmujesz? Tak mi kazała się zapytać jedna z tych sióstr. – I zaraz usłyszałam głos taki: Przyjmuję, jesteś w sercu Moim.”
Zadanie rekolekcyjne:
Odmów Litanię Loretańską.
Ćwiczenie dodatkowe:
Uwielbij Boga z Maryją słowami hymnu „Magnificat”.