12. Dzień

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
„Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.” (J 17, 24)
Ks. Mateusz:
Serce Jezusa objawia chwałę Boga.
Pokorna służba Jezusa, zgoda na cierpienie z miłości, uniżenie, upokorzenie posunięte aż po krzyż, okrutna i tragiczna śmierć, martwe ciało Przebitego ukazują prawdę o Bogu – Jego chwałę. Bóg Ojciec został uwielbiony, a w Nim – Jezus. Godzina Krzyża stała się godziną rzeczywistej chwały Boga i Jezusa.
Doświadczamy tego w każdej Eucharystii. Komunia Święta to zjednoczenie z Sercem umiłowanym przed założeniem świata – wszelkiej chwały najgodniejszym!
Uwielbiaj duszo moja Pana![1]

[1] Por. J. Szymik, Theologia Benedicta, t. II, s. 146.
Marek:
Często upatrujemy swych przyjemności w przemijających pragnieniach, zamiast w prawdziwych odkryciach.
Znaki i cuda Bożej obecności – np. cuda eucharystyczne – wkładamy między bajki, żyjąc jakby Boga nie było.
Wszystko za czym się uganiamy stanie się jednak pewnego dnia wielkim rozczarowaniem, z wyjątkiem jednego – odkupieńczej miłości naszego Pana.
Można bowiem żyć, napełniając brzuch smacznym jedzeniem, i dalej być głodnym, dopóki dusza nie napełni się miłością do Tego, który umarł za nas na krzyżu.
Czy wiem, jaką cenę zapłacił Bóg za moją sytość w Eucharystii?
Św. Małgorzata Alacoque: Pan Jezus ukazał mi swoje Serce i powiedział: „Oto Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, które oddało się aż do skonania, aby ukazać im swoją miłość. Zamiast wdzięczności otrzymuje niewdzięczność, wzgardę, brak szacunku, świętokradztwo i obojętność okazywaną w Najświętszym Sakramencie”.
Św. Faustyna Kowalska: Jezu, Eucharystio, życie mej duszy, Tyś mnie wywyższył do sfer wiekuistych, przez mękę i konanie w strasznej katuszy. (Dz 1393)
Zadanie rekolekcyjne:
Znajdź czas na krótką modlitwę uwielbienia Boga (dowolnym hymnem lub własnymi słowami).
Ćwiczenie dodatkowe:
Przeczytaj w Katechizmie Kościoła Katolickiego rozdział dot. Eucharystii (1322-1419 – cały lub fragmenty).