13. Dzień

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
„Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”. (J 21,15)
Ks. Mateusz:
Serce Jezusa jest źródłem naszej jedności.
Nasz Zbawiciel w Duchu Świętym jednoczy wszystkich ludzi. To On jest Królem Wszechświata.
„Chrześcijaństwo to nie samopotwierdzenie się, lecz otwarcie się na wielką jedność, która obejmuje całą ludzkość wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Płomień nieskończonego pożądania nie zostaje zgaszony, lecz ukierunkowany, tak że łączy się z ogniem Ducha Świętego.”[1]
Duch Święty rozpala nasze serca na nowo i czyni z nas Kościół – zjednoczenie serc w Sercu Króla.

[1] J. Ratzinger, Obrazy nadziei. Wędrówki przez rok kościelny, tł. K. Wójtowicz, Poznań 1998, s. 61; cyt. za: J. Szymik, Theologia Benedicta, t. II, s. 143.

Marek:
Wiemy, że śniadanie jest jednym z najważniejszych posiłków w ciągu dnia.
Dlatego mawia się – śniadanie zjedz jak król! Ale zjeść śniadanie – z Królem?!
Poranna Msza święta to doskonała okazja, aby „najeść się do syta” miłością Boga.
I to nie byle jakim pokarmem! Chrystus daje bowiem Całego Siebie.
Czego oczekuje w zamian? Kochaj, przebaczaj i rozdawaj się!
Prawdziwa uczta kontynuowana jest po wyjściu z kościoła! Jak kocham Jezusa w drugim człowieku?
Św. Małgorzata Alacoque: Gdy pewnego dnia odczułam głębokie pragnienie przyjęcia Komunii Świętej, ukazał mi się mój Zbawca i powiedział: – Córko moja, usłyszałem twoje wzdychania i pragnienie twojego serca jest Mi tak przyjemne, że – gdybym jeszcze nie ustanowił Boskiego sakramentu Miłości – uczyniłbym to teraz z powodu uczucia, jakim cię darzę, aby przeżywać radość przebywania w twej duszy i doznawać miłości w twym sercu.
Św. Faustyna Kowalska: W tej kontemplacji nie doznaję porywów serca, ale głębi pokoju i dziwnej ciszy. Choć miłość jest wielka, lecz dziwna równowaga: samo nawet przyjmowanie Eucharystii nie sprawia mi wrażenia, ale wprowadza mnie w głębię zjednoczenia, gdzie miłość moja zlana z miłością Bożą stanowi jedno. (Dz 1334)
Zadanie rekolekcyjne:
Pomódl się do Ducha Świętego o dar męstwa i odwagi.
Ćwiczenie dodatkowe:
Zaproś przyjaciół na wspólne śniadanie i przed posiłkiem poprowadź dziękczynną modlitwę.