8. Dzień

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20)
Ks. Mateusz:
Miłość wyraża się w obecności. Nie można mówić, że się kogoś kocha i nie chcieć się z nim spotykać. Nie da się też być „wierzącym, ale niepraktykującym”.
Jezus po wniebowstąpieniu pozostał wśród nas w Eucharystii. „Oto wielka tajemnica wiary” – tajemnica Bożej miłości i obecności pośród nas. Dostępny 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. „Więzień tabernakulum” gorejący miłością wobec każdego człowieka.  Wciąż chce zapalać Swoją Miłością cały świat.
Marek:
Gospodarz, który staje się pokarmem dla zaproszonych gości!  To niepojęta tajemnica, która przekracza nasz umysł.  Tylko serce dotknięte Duchem Świętym może pojąć jak płonie boskie Serce pragnieniem obdarowania nas miłością w Eucharystii. W kluczu układu trawiennego nie jest jednak istotne, to co spożywamy lecz to co przyswoimy.  Można więc przyjmować Eucharystię nawet codziennie, ale nie jednoczyć się z Chrystusem w pełni. Najwięcej otrzymuje tylko ten kto pragnie i ma czyste serce. Napój bowiem smakuje najbardziej spragnionemu. Kto trwa w Chrystusie ten przynosi owoc obfity! A jak ja pragnę, jak przyswajam i czy owocuję?
Św. Małgorzata Alacoque: W przeddzień Komunii świętej przez wzgląd na wyniosłość tego wydarzenia pogrążałam się w tak głębokie milczenie, że trzeba mnie było zmuszać abym z innymi rozmawiała. Po przyjęciu Najświętszego sakramentu najchętniej nie chciałabym ani jeść, ani pić, ani cokolwiek oglądać lub rozmawiać z drugim – tak błoga była radość i pokój, które napełniały moją duszę.
Św. Faustyna Kowalska: Cały wszechświat wydał mi się jakoby małą kropelką wobec Boga. Nie masz szczęścia większego nad to, że mi Bóg daje poznać wewnętrznie, że jest Mu miłe każde uderzenie serca mojego, i kiedy mi okazuje, że mnie szczególnie miłuje. (Dz 1121)
Zadanie rekolekcyjne:
Przyjdź na 15-sto minutową adorację Najświętszego Sakramentu.
Ćwiczenie dodatkowe:
Napisz w 5-ciu punktach czym jest dla Ciebie Eucharystia.