31. Dzień

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
,,Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48)
Ks. Mateusz:
Św. Augustyn przekonuje: „Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie” [1]
Jezus odkupił nas bez nas, ale nie zbawi nas bez nas – na siłę.

Zostaliśmy stworzeni i odkupieni z miłości – bez naszego udziału. Potrzeba jednak naszej wolnej odpowiedzi, aby przyjąć dar zbawienia. W miłości nie ma przymusu. Miłość można przyjąć i odpowiedzieć miłością lub odrzucić ją, wzgardzić…

Serce Jezusa jest zbawieniem dla tych, którzy z ufnością otwierają się na Jego łaskę.

„Jezu ufam Tobie” i chcę wybierać Ciebie – każdego dnia na nowo – na mojego Pana i Zbawiciela. Zawierzam Ci całe moje życie – i moich bliskich – to wszystko, co mam i posiadam.


[1] Św. Augustyn, Sermones, 38, 923.

Marek:
Bóg doskonale wie, jak nas zbawiać, jednak my w tym zazwyczaj „doskonale” Mu przeszkadzamy.
Chrystus stawia nam konkretną granicę i mówi: „Kto straci życie z mego powodu ten je zachowa” (Łk 9, 24) Dlatego mawiamy: Lepiej z mądrym stracić, niż z głupim znaleźć!

Nasz Pan jest tym wzorem, według którego musimy się kształtować. Krzyż codzienności jest jednym z warunków na tej drodze – musimy być bowiem do niego przybici z naszym lenistwem, pychą, chciwością, krytykanctwem i egoizmem.

Dopiero wtedy staniemy się Jego prawdziwym Apostołem, a nasze wynagradzanie stanie się słodkie jak balsam na Jego zelżone serce. Czy jestem gotowy „stracić” czas dla Chrystusa?
Św. Małgorzata Alacoque:
Mój Boski Mistrz dał mi poznać, że ci, co pracują dla zbawienia innych, będą pracować z sukcesem i posiądą sztukę poruszania serc najbardziej zatwardziałych, jeżeli będą mieli nabożeństwo do mojego Serca i jeśli będą innych do niego zachęcać i wszędzie rozszerzać cześć do mojego Serca.
Św. Faustyna Kowalska:
Pragnę, abyś głębiej poznała Moją miłość, jaką pała Moje serce ku duszom, a zrozumiesz to, kiedy będziesz rozważać Moją mękę. Wzywaj Mojego miłosierdzia dla grzeszników, pragnę ich zbawienia. (Dz 186)
Zadanie rekolekcyjne:
Odmów koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Ćwiczenie dodatkowe:
Wysłuchaj podcastu #6 „Żyj zawierzeniem!”