33. Dzień

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! (Mt 6, 9)
Ks. Mateusz:
Nasza wieczność opiera się na Bożej miłości. Ten, kto jest kochany przez Boga już nigdy nie umrze.
Chrystusowa miłość czyni nas nieśmiertelnymi, a tę miłość przynoszącą nieśmiertelność nazywamy „niebem”. Tylko wszechmocna Boża miłość jest w stanie nas – ukochanych aż po krzyż – utrzymać przy życiu poza granicami śmierci.
Dlatego Serce Jezusa – objawiające miłość Trójcy Przenajświętszej do człowieka – jest rozkoszą wszystkich świętych.
Święci uczą nas jak przyjąć od Chrystusa paschalny dar i rozpoznać nadzieję w śmierci oraz żyć tą nadzieją
[1].


[1] J. Szymik, Theologia benedicta, t. II, s. 157-158.

Marek:
Rozkosz podniebienia jest opatrznościowa, dlatego mawiamy po smacznym posiłku: niebo w gębie! Człowiek staje się tym co je, dlatego mawiamy: Niech pożywienie będzie moim lekarstwem!
Bóg Ojciec ukrył w przyrodzie lekarstwa na nasze choroby, lecz jako Lekarz doskonały dał nam również lekarstwo nieśmiertelności – Serce Syna!
Znane nam lekarstwa posiadają określony skład. Leczą, ale często posiadają wiele skutków ubocznych.
Litania do Serca Jezusa określa skład niebiańskiego lekarstwa – rozkoszy wszystkich świętych! Jest tylko jeden „skutek uboczny”: Życie Wieczne! Lekarstwo jednak działa, tylko wtedy kiedy je zażywamy. Czy pragnę zostać apostołem Boskiego Serca… boskim „farmaceutą”?
Św. Małgorzata Alacoque:
Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu […] stanął przede mną Jezus Chrystus, mój ukochany Mistrz, jaśniejący w chwale. Jego pięć ran świeciło jak pięć słońc. Z Jego najświętszego człowieczeństwa wydobywały się we wszystkich kierunkach ogniste płomienie, ale szczególnie z Jego godnej czci piersi, podobnej do rozpalonego pieca. Kiedy się ona otwarła, zobaczyłam Jego Serce, które wszystkich ogarnia miłością […] serce to było niewyczerpanym źródłem tych płomieni.
Św. Faustyna Kowalska:
Hostio święta, w której zawarte jest miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha Świętego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom. Hostio święta, w której zawarta jest nieskończona cena miłosierdzia, która wypłaci wszystkie długi nasze, a szczególnie biednych grzeszników. Hostio święta, w której zawarte jest źródło wody żywej, tryskającej z nieskończonego miłosierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników. (Dz 356)
Zadanie rekolekcyjne:
Odmów koronkę do Bożego Miłosierdzia i litanię do Serca Jezusa.
Ćwiczenie dodatkowe:
Zaplanuj jutrzejszą Eucharystię i przygotuj się do aktu zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa – zaproś swoich bliskich i przyjaciół oraz jedną „dodatkową” osobę.