Co oznacza „apostolstwo”… czy to samo co powołanie?

To przybliżanie przez ludzi wierzących innych osób do Boga i Wiary. Powołanie…? Potocznie, posiadanie określonego daru do wykonywania danej czynności przez większą część życia … Połączenie wpisane w życiorysy obu świętych, żyjących w innych epokach, niosących apostolstwo zawierające to samo przesłanie.

Św. Małgorzata Alacouque i św. Faustyna Kowalska…

…Wzajemność i synergia. Apostolstwo Serca Jezusowego i Apostolstwo Miłosierdzia. Zawierzenie się Sercu Jezusowemu i zawierzenie się Miłosierdziu Bożemu. Otrzymaliśmy zatem nieoceniony dar – Miłosierdzie wypływające z Serca Jezusowego i obietnice dane świętej Małgorzacie.

Jak być Apostołem w epoce, której ogniwem i posłannikiem jesteśmy wszyscy, którzy stanowimy Kościół? Jaki jest sens, dlaczego jest to tak ważne?

Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego przede wszystkim znak miłości Boga. Kiedy rozbudzimy miłość ku Bogu, odnajdziemy Go w drugim człowieku. Uosobieniem tej największej Bożej miłości jest Serce Jezusowe. Z miłości tego Serca powstał Kościół, sakramenty święte, a wśród nich Sakrament Miłości – Eucharystia. Ja, ty, my … uczniowie Chrystusa musimy ewoluować, doskonalić się w miłości ku Bogu i bliźniemu. Pomoże nam w tym doskonale Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego. Ono przeprowadzi nas przez 33 dni do aktu zawierzenia, który nie będzie jednak końcem. Pragniemy, by stał się początkiem przynoszącym owoce w postaci świadectwa naszego życia i tchnął w nas ducha apostolstwa. Najważniejsza informacja jest taka, że nie jesteśmy na tej drodze sami. Została dana nam najlepsza przewodniczka, uosobienie wszelkich cnót, które musimy w tej drodze rozwijać. Najczulsza Matka i Opiekunka – Maryja. Maryja wskazuje drogę, na której wielki jest ten, kto poznał sekret bycia najmniejszym i potrafi służyć drugiemu człowiekowi.

Jak być wiernym apostołem wg św. Małgorzaty Alacogue?

Wynagradzać sercu Jezusowemu.

Kochać Jego Serce w drugim człowieku, wynagradzać za grzechy przeciwko zniewagom Eucharystii, praktykować „pierwsze piątki miesiąca” i Godzinę Świętą. Zamiast oceniania i plotkowania wciąż na nowo wynagradzać i jak najczęściej korzystać z sakramentów, czytać Słowo Boże, pogłębiać swą wiarę, trwać w nadziei i kochać – Boga, bliźniego i siebie samego…

autor: Adriana Zaremba