1. Dzień Rozpoczęcie

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
„W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.”
Ks. Mateusz:
Kult Serca Jezusowego zakorzeniony jest w tajemnicy Wcielenia.
W Sercu Jezusa objawiła się z niezwykłą wyrazistością miłość Boga do ludzkości.
„Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Ciało i Krew…”
Oto wielka tajemnica wiary. To sekret i istota każdej Eucharystii.
W przebitym Sercu Jezusa doświadczamy nieskończonej miłości Ojca Przedwiecznego w Duchu Świętym.
Spragnieni Bożego miłosierdzia znajdujemy w Nim nieskończone źródło, z którego czerpiemy wodę, by nawadniać pustynie ludzkiej duszy i rozbudzać nadzieję.
Marek:
Mój tata zawsze mawiał, że bogatym jest tylko ten, kto ma prawdziwych przyjaciół. Pod płaszczem prawdziwej przyjaźni ukrywa się jej prawdziwe źródło – wdzięczność. Bóg Ojciec daje nam to, co najcenniejsze – Serce Syna. Prawdziwe serce boskie i prawdziwe serce ludzkie. Karmiąc się Synem jednoczymy się również z Ojcem, w Duchu Świętym. Po ludzku to Ja i Ty, które zamieniają się w My. To tajemnica Serca Jezusa, która najbardziej porusza mnie w Eucharystii. Całe Niebo w tym małym kawałku Chleba – dla Mnie! Bóg do zjedzenia! A co ja mogę dać w zamian?
Św. Małgorzata Alacoque: „Oddałam się temu boskiemu Duchowi, powierzając moje serce potędze Jego miłości, a On pozwolił mi długo spoczywać na swej Boskiej piersi i odkrył przede mną cuda Swojej miłości oraz niewyrażalne tajemnice Swego Najświętszego Serca.”
Św. Faustyna Kowalska: „Teraz połóż głowę na piersiach Moich, na Sercu Moim i zaczerpnij z niego siły i mocy na wszystkie cierpienia, bo nigdzie indziej nie znajdziesz ulgi, pomocy, ani pociechy.” (Dz 36)
Zadanie rekolekcyjne:
Odmów Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Ćwiczenie dodatkowe:
Zrób listę przyjaciół i sprawdź czy jest na niej Jezus.