14. Dzień

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
„Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.” (J 21, 25)
Ks. Mateusz:
Rozum czy serce? Myślenie czy odczuwanie?
W Sercu Jezusa odnajdujemy harmonię. Odwieczny Rozum – Logos – wcielony Syn Boży ma serce i jest miłością – to dobra nowina chrześcijaństwa. Najświętsze Serce jest dla nas wzorem ścisłego związku rozumu i miłości, mądrości i umiejętności. Rozum i serce nie konkurują ze sobą. Co więcej tylko ten, kto kocha może prawdziwie poznawać Boga. Nie można w pełni poznać Jezusa bez zakochania się w Nim.
Chodzi o twórczy „sojusz” rozumu i miłości: mądrość serca i serdeczność myślenia. [1]


[1] Por. J. Szymik, Cicha oczywistość Boga, Śląskie Studia Teologiczne 45,2 (2012), s. 277 n.

Marek:
W czasach wybujałego egoizmu człowiek poddaje konsumpcji nie tylko produkty materialne, ale także wartości duchowe. Konsumuje swoją godność, plany na przyszłość, marzenia, a nawet przedmioty swojej miłości.
Zawsze pragniemy czegoś więcej, niż już posiadamy, nie doceniając wystarczająco tego, kim już jesteśmy i co zostało nam dane do dyspozycji.
Jak trudno w takim świecie dostrzec, że całe Niebo ukrywa się w małym kawałku chleba – Serce Boga, które codziennie czeka aby je „konsumować”
Czy zdążę nakarmić moją duszę na wieczność?
Św. Małgorzata Alacoque: Mój Zbawca wypowiedział do mnie te słowa: Z jak wielką cierpliwością i z jakim trudem, od twoich młodych lat udoskonalałem cię i kształtowałem na mój obraz. Z największą łagodnością czekałem na ciebie i pomimo twoich sprzeciwów nie odwróciłem się od ciebie […] Ilekroć zapominałaś o wdzięczności względem Mnie stawało się to wystarczającym powodem, by zamknąć przed tobą niewyczerpane źródło wszelkiego dobra.
Św. Faustyna Kowalska: Miłość, miłość i jeszcze raz miłość Boga, ponad to nie ma nic większego ani w niebie, ani na ziemi. Największa wielkość to jest – miłować Boga, prawdziwa wielkość jest w miłości Bożej, prawdziwa mądrość jest – miłować Boga. Wszystko, co jest wielkie i piękne – w Bogu jest; poza Bogiem nie ma piękna ani wielkości. (Dz 947)
Zadanie rekolekcyjne:
Jutro uroczystość Zesłania Ducha Świętego – znajdź 15 minut na wieczorną modlitwę z prośbą o odnowienie życia w Duchu Świętym.
Ćwiczenie dodatkowe:
Zrób zakupy ubogim, porozmawiaj choć chwilę, zapytaj jak mają na imię i powiedz, że Bóg ich kocha.