17. Dzień

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
„Wówczas Jezus rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga». I byli pełni podziwu dla Niego.” (Mk 12,17)
Ks. Mateusz:
Miłosierdzie jest dla wszystkich. Jezus Chrystus – jedyny Odkupiciel Człowieka obmył Swoją drogocenną Krwią każdego człowieka. Od nas jednak zależy czy otworzymy się na ten dar zbawienia. Jezus czeka na nas w sakramencie pokuty, chce nas pojednać z Bogiem, drugim człowiekiem, samym sobą. Ale to my musimy podjąć decyzję: „Wstanę i pójdę do mojego Ojca…”. Pełnia łask – przebaczenia i miłosierdzia – na wyciągnięcie ręki. Serce Jezusa – otwarte dla nas, abyśmy powstawali z grzechu i wracali do pełni życia.
Marek:
Żaden sąd czy opinia ludzka nie zmienia wartości duszy, która oddana została Bogu – Chrystus umarł za wszystkich! Anonimowość np. w Internecie dodaje nam wybujałej odwagi. Łatwo skrytykować, trudniej o refleksję – tak aby nie potępiać i nie oceniać nikogo oprócz siebie. Zła nie zwycięża się walcząc z nim ale przyjmując na siebie jego skutki – z miłości do Chrystusa. Świętość osiąga się bowiem przez coraz większe pragnienie podnoszenia siebie i innych z grzechu – aktem wynagradzania, pokuty, milczeniem i modlitwą. Czy pragnę Zbawienia dla wszystkich ludzi?
Św. Małgorzata Alacoque: Chrystus dając mi poznać piękno cnót, zwłaszcza trzech ślubów: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa uświadomił mi, że ich przestrzeganie doprowadzi mnie do świętości. Powiedział mi to gdy modliłam się, prosząc; aby uczynił mnie święta. Nie czytałam innych książek jak „Żywoty świętych” , abym mogła tak postępować i stać się świętą.
Św. Faustyna Kowalska: O Serce Najświętsze, źródło miłosierdzia, z którego tryskają promienie łask niepojętych na cały rodzaj ludzki, błagam Cię o światło dla biednych grzeszników. O Jezu, pomnij na gorzką mękę swoją i nie dozwól, aby ginęły dusze odkupione tak drogocenną krwią Twoją najświętszą. (Dz 72)
Zadanie rekolekcyjne:
Odmów litanię do Najświętszego Serca Jezusa.
Ćwiczenie dodatkowe:
Pomódl się szczególnie za zmarłych w czyśćcu oraz osoby oziębłe i zatwardziałe w grzechach.