29. Dzień

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
(Mt 10, 1)
Ks. Mateusz:
Pierwsze słowa Zwycięskiego Baranka skierowane do uczniów zamkniętych z obawy przed Żydami w Wieczerniku brzmiały: „Pokój wam!”

„Pokój wam!” – mówi Jezus do mnie i do Ciebie w czasie każdej Eucharystii.

Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa – i w Nim – jesteśmy pojednani z Ojcem.

Istotą chrześcijaństwa jest stawanie się „synami w Synu”, identyfikacja z Umiłowanym – „już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus”.

Powtarzając codziennie „Jezu ufam Tobie” kształtujemy w sobie chrystokształtne człowieczeństwo.[1]


[1] Por. J. Szymik, Theologia Benedicta, t. II, s. 110.

Marek:
Pokój serca – obok miłości – to najczęściej poszukiwane źródło naszego szczęścia.
Tym, co nam najczęściej go zabiera, są nasze życiowe troski – strach przed utratą pracy, zdrowia, czy naszych najbliższych. Współczesne serca pochłania pandemia lęku!

Człowiek jednak nigdy nie może być całkowicie pewien swojej przyszłości.
Dlatego Jezus powiedział: „Nie martwcie się o swoje życie […]. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie” (Mt 6, 25.34). Zatem tam gdzie lęk się zagnieździł, ufność być powinna.

Chrystusa smucą dusze, które proszą o mało – otrzymujemy od Boga tyle, ile się spodziewamy.
Czy moje serce jest gotowe na więcej?
Św. Małgorzata Alacoque:
Mój Pan często w tych słowach robi mi serdeczną wymówkę: – Pomyśl moja córko, czy mogłabyś znaleźć ojcowskie serce rozpalone miłością do swojego jedynego syna, które byłoby tak zatroskane o niego i nie dawało mu tak wzruszające dowody miłości, jakie ty otrzymałaś.
Św. Faustyna Kowalska:
Dziecię, nie mów już o nędzy swojej, bo Ja już o niej nie pamiętam. Posłuchaj, dziecię Moje, co ci pragnę powiedzieć: przytul się do ran Moich i czerp ze źródła żywota wszystko, czegokolwiek serce twoje zapragnąć może. (…) Wysławiaj Moje miłosierdzie. (Dz 1485)
Zadanie rekolekcyjne:
Odmów litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Ćwiczenie dodatkowe:
Odmów koronkę do Bożego Miłosierdzia.