27. Dzień

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. (Mt 5, 29)
Ks. Mateusz:
Chrystus jest pocieszeniem dla każdego człowieka.
To On jest Dobrym Pasterzem, który we Wcieleniu i w swym Krzyżu niesie do domu zagubioną owcę – ludzkość. Niesie mnie i Ciebie. W Nim jest nasze wyzwolenie i ratunek – pociecha najgłębsza z możliwych. [1]
Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu uwielbiamy źródło wszelkiej – mojej i każdego człowieka – pociechy.

Patrzenie na Przebitego wyzwala nas, jest przedsmakiem nieba.


[1] Por. J. Szymik, Theologia Benedicta, t. II, s. 132.

Marek:
Tylko Bóg ma moc pełnego pocieszenia w strapieniu każdej duszy, a każdy grzech czy zło będzie zawsze słabsze od nieskończonej Miłości Boga.
Potęga Zmartwychwstania jest niewspółmierna z bólem zadanym przez zło tkwiące w człowieku – nikt bowiem nie uczyni zła temu, kto jest w pełni zawierzony i oddany Bogu.
Życie każdego człowieka jest krzyżem, ale na tym krzyżu rozpięta jest Miłość- nieskończenie większa i potężniejsza niż krzyż naszego życia.
W Najświętszym Sakramencie Bóg nie odmawia nam niczego -wystarczy zbliżyć się do Niego z ufnością.
Czy pocieszam moją duszę słodyczą Boskiego Serca?
Św. Małgorzata Alacoque:
Mój Boski Zbawiciel chciał doprowadzić do doskonałości moją wierność i moją miłość do siebie […] Zechciał więc spokojnie obserwować, jak we mnie, Jego niegodnej niewolnicy, zmagała się Boska miłość z naturalną odrazą w obliczu ofiary. W końcu jednak miłość zwyciężyła, albowiem nie doznawszy znikąd pociechy, powiedziałam sobie: – Miłości nie potrzeba żadnych zastrzeżeń.
Św. Faustyna Kowalska:
Nie lękaj się, duszo grzeszna, swego Zbawiciela, pierwszy zbliżam się do ciebie, bo wiem, że sama z siebie nie jesteś zdolna wznieść się do Mnie. Nie uciekaj dziecię od Ojca swego, chciej wejść w rozmowę sam na sam ze swym Bogiem miłosierdzia, który sam chce ci powiedzieć słowa przebaczenia i obsypać cię swymi łaskami. (Dz 1485)
Zadanie rekolekcyjne:
Zaplanuj czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
Ćwiczenie dodatkowe:
Odmów koronkę do Miłosierdzia Bożego za tych, którzy najbardziej zranili Cię w życiu.