3. Dzień

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.
Słowo życia:
,,On [Paraklet] zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.”
ks. Mateusz
„Na początku wszystkiego jest stwórcze Słowo – to Słowo, które stworzyło wszystko, które stworzyło tak pełną mądrości konstrukcję, jaką jest wszechświat – i ono jest także Miłością”[1]. Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Słowo Boga stało się „krótkie”. W tajemnicy Serca Bożego możemy zobaczyć jak potężna miłość Boga do człowieka uobecnia się w przebitym Sercu Jezusa. Stwórcza Mądrość jest zarazem Miłością i Dobrocią. Przyjaźń z Jezusem to wsłuchanie się w bicie Jego serca na wzór Jana podczas Ostatniej Wieczerzy. To zbliżenie się do Niego na odległość Duch-owego tchnienia – aby dał nam Ducha Miłości.
Marek:
W cyklu karmiącym naszego organizmu znamy pięć smaków, lecz głównym jest smak słodki. Ten chyba lubimy najbardziej ze wszystkich. Przejadamy się bowiem najczęściej słodyczami, zamiast „przejadać” się przyjaźnią z Sercem Jezusa. Lubię powtarzać, że nie ma takiego problemu, którego nie można rozwiązać za pomocą Bożego Słowa. Słowo Boże jest więc dla nas dobrym lekarstwem. Lecz skuteczny lek jest zazwyczaj gorzki. Byłoby więc okrucieństwem ze strony Boskiego Lekarza, gdyby odmawiał choremu lekarstwa tylko dlatego, że jest gorzkie, a pozwalał na rzeczy szkodliwe tylko dlatego, że choremu smakują. Lekarstwa działają jednak tylko wtedy kiedy się je zażywa. Nasze ciała umierają dziś z przesytu, a dusze najczęściej karmimy lękiem i agresją. Człowiek staje się słowem, którego słucha – czy karmisz się Słowem Życia?
Św. Małgorzata Alacoque:  „Oto czas owocnych zasiewów na wieczność, po których będą obfite żniwa. Nie trać odwagi! Twe utrapienia znoszone cierpliwie znaczą tysiąc razy więcej, niż wszelkie inne umartwienie. I tego obecnie Bóg żąda od Ciebie”.
Św. Faustyna Kowalska:  ,,O słodki Jezu, tu założyłeś tron miłosierdzia swego, by cieszyć i wspomagać człowieka grzesznego, z otwartego Serca, jak ze zdroju czystego płynie pociecha dla duszy i serca skruszonego.”
Zadania rekolekcyjne:
Odmów Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Ćwiczenie dodatkowe:
Ustawić sobie ikonę „Jezus i przyjaciel” jako zdjęcie w tle komórki, komputera itp.
[1] Benedykt XVI, Myśli o Słowie Bożym. Rozmawiając z Bogiem, tłum. M. Wilk, Kraków 2008, s. 29.