5. Dzień

Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
„Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie.”
Ks. Mateusz:
Serce Jezusa jest Świątynią Boga.  W Nim objawiła się najpełniej Miłość Ojca, Syna i Ducha Świętego wobec świata całego. Serce Jezusa jest nowym i ostatecznym Świętym Świętych, Miejscem Najświętszym. Przebite za nasze grzechy – „Dla Jego bolesnej męki – miej miłosierdzie dla nas”. Nie jest zastrzeżone tylko dla wybranych, arcykapłanów, ale otwarte dla każdego człowieka. Miarą miłości jest miłość bez miary.  Serce Jezusa – „w Nim mamy śmiały przystęp do Ojca”!
Marek:
Wielu ludzi mawia: Jezus tak, ale Kościół mnie nie interesuje! Powtarzają: Bóg jest przecież wszędzie! W przyrodzie, w zachodach słońca, w porannej kawie…i można tak wymieniać bez końca. Błędem byłoby założenie, że więź z Chrystusem jest niemożliwa poza Kościołem. Ale Prawdą jest, że żywy Jezus jest obecny tylko w sakramentach Kościoła, co jednak nie daje nam jeszcze gwarancji Zbawienia. Niebo jest bowiem nie dla sprawiedliwych, ale wyłącznie dla usprawiedliwionych – przez Chrystusa!
Czy otwieram się zatem na Zbawiciela w sakramentach?
Św. Małgorzata Alacoque: Jezus rzekł do mnie: Jak możesz, moja córko myśleć o przypodobaniu się Bogu przez naruszanie granic posłuszeństwa? Gwarancją trwałości i fundamentem […] jest posłuszeństwo, a nie zewnętrzne pokuty.
Św. Faustyna Kowalska: Wtem ujrzałam Jezusa, który mi rzekł: Ja zawsze jestem w sercu twoim. Niepojęta radość przeniknęła duszę moją i [napełniła] wielką miłością Bożą, którą zapaliło się biedne serce moje. Widzę, że Bóg nigdy nie dopuści ponad to, co możemy znieść. (Dz 78)
Zadanie rekolekcyjne:
Zaproś swoimi słowami Jezusa do wszystkiego, czym się będziesz zajmował/a w ciągu dnia (konkretnie, po kolei).
Ćwiczenie dodatkowe:
Na koniec dnia sprawdź w telefonie ile czasu poświęciłeś na rozmowy – zastanów się ile i z kim rozmawiałeś – dlaczego? A ile czasu poświęciłeś na modlitwę – rozmowę z Bogiem? Dlaczego?