16. Dzień

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
„Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».” (J 2, 5)
Ks. Mateusz:
W Sercu Jezusa uwielbiamy miłość Trójcy Przenajświętszej wobec każdego człowieka.
Kapłan udzielając nam rozgrzeszenia wypowiada słowa: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna, i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Serce Jezusa jest dla nas źródłem przebaczenia i pokoju. Bóg upodobał sobie człowieka i chce nas ciągle obmywać we Krwi Chrystusa. Grzechem się brzydzi, a grzesznika miłuje.
Marek:
„Inwazja grzechu” stała się niezwykle powszechna w wymiarze społecznym i kulturowym.
Łatwo oburzamy się na publiczne skandale, trudniej zobaczyć podobne zachowania w nas samych.
Pomimo tego, Bóg zawsze pierwszy wyciąga do nas rękę i nigdy się tym nie zmęczy.
Jest bowiem Boskim lekarzem, który sam stał się lekarstwem dla swojego pacjenta!
Gdyby kościelne mury mogły mówić, a konfesjonały śpiewać, słyszelibyśmy hymny o małżeństwach, które nawet u kresu sił wracały z sercami pełnymi nadziei na nowe życie.
Dwa serca – bijące odtąd w rytmie wzajemnej miłości i poświęcenia.
Czy wiem jaką cenę zapłacił Bóg za mój duchowy detoks?
Św. Małgorzata Alacoque: Mój Boski Zbawiciel zabronił mi osądzania, oskarżania i potępiania kogokolwiek, prócz siebie samej. Udzielił mi jeszcze wielu pouczeń, a gdy zdziwiła mnie ich mnogość, kazał mi się wyzbyć niepokoju, dlatego że przecież On jest dobrym Nauczycielem, wystarczająco mocnym, by sprawić, żeby Jego nauki były wprowadzone w czyn.
Św. Faustyna Kowalska: O Jezu, kiedy rozważam tę wielką cenę krwi Twojej, cieszę się z jej wielkości, bo jedna kropla wystarczyłaby za wszystkich grzeszników. Chociaż grzech jest przepaścią złości i niewdzięczności, jednak cena jest położona za nas nigdy nieporównana. Dlatego niech ufa dusza wszelka w męce Pana, niech ma w miłosierdziu nadzieję. Bóg nikomu miłosierdzia swego nie odmówi. (Dz 72)
Zadanie rekolekcyjne:
Odmów litanię do Najświętszego Serca Jezusa.
Ćwiczenie dodatkowe:
Zachęć jedną osobę do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty. (poprzedź zachętę modlitwą:))