„NIE WYŚCIE MNIE WYBRALI, LECZ JA WAS WYBRAŁEM I PRZEZNACZYŁEM WAS NA TO, ABYŚCIE SZLI I OWOC PRZYNOSILI I BY OWOC WASZ TRWAŁ”

To Słowo Pana Jezusa można oczywiście kontemplować, za każdym razem zgłębiając jego wielowymiarowość. Dwa serca – św. Faustyny Kowalskiej i św. Małgorzaty Marii Alacoque otwarte na łaskę, przyjęły Słowo, które trwa  i przynosi obfity owoc. Św. Jan Paweł II często wskazywał nam na Serce Jezusa, które nadaje rytm Swemu Kościołowi. Czy potrafimy się z uwagą wsłuchać?

Spróbujmy przechodząc te 33 dni rekolekcji nadawać rytm naszym sercom, wsłuchując się w pełną miłości częstotliwość bicia serca Zbawiciela. Wykorzystajmy ten czas, by przyjąć pełnię łask płynących z obietnic jakie nam niesie i ukochać Serce Jezusa, pełne darów, które mają ostatecznie wydoskonalić nas w miłości.
Sama myśl o tym, że aby osiągnąć zamierzony cel trzeba się bardzo natrudzić, może powodować zniechęcenie. Ale my startujemy z pozycji uprzywilejowanej, ponieważ mamy Towarzysza w drodze – Tego, który unosi to, co dla nas jest nie do uniesienia. Św. Małgorzata, nazwana przez Chrystusa „umiłowaną uczennicą” wprowadza nas w tę tajemnicę prowadzona Słowem Bożym. Pan nie oczekuje tak wiele…

12 OBIETNIC

W trakcie objawień Chrystus zapowiada, że pragnie rozlać płomienie i „wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami”. Pragnie również czci wizerunków Jego Serca oraz wynagradzania temu Sercu za własne i cudze grzechy, oziębłość, wzgardę, nieuszanowanie, lekceważenie i świętokradztwo. Domaga się również Godziny Świętej w noc przed pierwszym piątkiem miesiąca, czyli godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, w celu uczczenia jego cierpienia w Ogrodzie Oliwnym. Prosi także o uczestnictwo w nabożeństwie pierwszopiątkowym 9 miesięcy z rzędu oraz ofiarowanie Komunii Świętej i osobnego święta ku czci Jego Serca, które będzie przypadać w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała. Nie wymaga …proponuje, w zamian przekazując czcicielom Swego Serca 12 obietnic.

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3.Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc zatwardziałych.
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki miesiąca przez 9 miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej, ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Bóg zawsze dotrzymuje słowa. Wraca do swego umiłowanego ludu w kolejnych orędziach, nawołuje, przypomina. Przez usta św. Faustyny Kowalskiej zwraca się do grzesznego człowieka, niosąc światu swe Miłosierdzie. Na ręce „Apostołki Miłosierdzia” składa kolejne obietnice.

– Kapłani wysławiający miłosierdzie Boże otrzymają moc przedziwną i namaszczenie,

 

– osoby odmawiające Koronkę do Bożego miłosierdzia zaznają łaski w chwili śmierci,

 

– osłonę na całe życie otrzymają dusze szerzące i sławiące miłosierdzie;

Warunek pozornie banalny, bez zawierzenia Panu dla wielu niemożliwy jednak do osiągnięcia: Recepta jest jedna i lekarz jest jeden. Ufność Bogu i miłosierdzie wobec bliźnich.

Miłujmy, czcijmy i uciekajmy się do zatem Najświętszego Serca Pana Jezusa, ponieważ Ono jest źródłem Miłości i Miłosierdzia…

Niech Jego Serce nadaje rytm biciu naszych serc.