9. Dzień

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
„To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat.” (J 16, 33)
Ks. Mateusz:
„Zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6, 23). Ze sprawiedliwości powinniśmy wszyscy zginąć.
Ale Jezus – Dobry Pasterz stał się Barankiem, który gładzi grzechy świata.
Eucharystia jest ucztą ofiarną, w czasie której Jezus Chrystus – Boży Baranek składa się za nas w ofierze – „na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata”.
W Sercu Jezusa odnajdujemy sprawiedliwość i miłość.
Dzięki Komunii Świętej możemy mieć życie i możemy mieć je w obfitości (por. J 10, 10).
Marek:
Kiedy dusza jest zapieczętowana znakiem krzyża i nasycona krwią Chrystusa jesteśmy bardziej odporni na wiele pokus. Osoba zmysłowa, która nieustannie szuka okazji, aby wszystko świętować jedzeniem ma zazwyczaj problem w walce z namiętnościami ciała. Jej układ trawienny jest stale przygotowany do przyjmowania pokarmu, nie zna bowiem umiaru. Stale rozmyśla tylko o tym, kiedy i co zje.
Jezus, który sam był kuszony, wie że Zły duch jest podstępny i działa na nasze zmysły – wie, że bez Niego w tej walce sobie nie poradzimy.
Nie pragnie jednak królować w naszych sercach siłą, lecz najsłodszą miłością – miłością w Eucharystii.
Jak często odczuwam apetyt na ten boski pokarm?
Św. Małgorzata Alacoque: Mój charakter w młodości stale szukał przyjemności i rozrywek. Przez całe moje życie z największa goryczą opłakuję moja niewierność, a szczególnie to że nie mogłam dostrzec mojego Boskiego Zbawcy, który od kołyski otaczał mnie czułą opieką. Kiedy zapytałam dlaczego nasz Pan znosi tak liczne upadki i niewierności usłyszałam: powód jest w tym, że pragnę cię uczynić obrazem mojej miłości i miłosierdzia.
Św. Faustyna Kowalska: Lękam się dnia, w którym nie mam Komunii świętej. Ten Chleb mocnych daje mi wszelką siłę do prowadzenia tego dzieła i mam odwagę do pełnienia wszystkiego, czego żąda Pan. Odwaga i moc, która jest we mnie, nie jest moja, ale Tego, który mieszka we mnie – [taka] jest Eucharystia. (Dz 91)
Zadanie rekolekcyjne:
Zaplanuj wyjście na dodatkową Mszę – „w tygodniu”.
Ćwiczenie dodatkowe:
Wypisz siedem darów Ducha Świętego – którego potrzebujesz najbardziej?