4. Dzień

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie.”
Ks. Mateusz:
Nieskończony Boski majestat ukryty w Sercu Jezusa.
Pójście za Chrystusem jest „poszukiwaniem Bożego oblicza”. Naśladowanie Jezusa to wejście w Jego pasję. To „zobaczenie” w Jezusie – Boga, w Synu – Ojca. Bóg Biblii, Bóg judeo-chrześcijaństwa, ma twarz i imię, ma Serce – jest Osobą. Dlatego zbawienie nie polega
na bezimienności, rozpłynięciu się w nirwanie, pustce, wolności od bólu.
Zbawienie to przylgnięcie do Bożego Serca, nasycenie się Jego obliczem.1
Marek:
Podczas konsultacji lubię powtarzać, że nasza wyobraźnia to zdradliwy przyjaciel. Przez te same wrota wchodzą bowiem często choroba i zdrowie. Jednak zignorowany gość szybko sobie odchodzi. Nasza wyobraźnia często nas zwodzi. Szczególnie w kulturze obrazu karmimy nasze serca iluzją. Nawet w kwestiach zdrowej diety. Nic bowiem tak szybko nie prowadzi do choroby jak przesadne myślenie o zdrowiu. Jezus na Górze Tabor przemawia do uczniów mocnym obrazem, majestatem swojego Boskiego Serca! Nasz Pan lubi przychodzić niespodziewanie! Czy oczekujesz z ufnością takiego spotkania??
Św. Małgorzata Alacoque: Jezus przemówił do mnie pewnego dnia: Wybrałem Twoją dusze aby była dla mnie niejako niebem tu na ziemi dla odpoczynku, a Twoje serce miejscem rozkoszy dla mojej miłości.
Św. Faustyna Kowalska: Jezu, Boski więźniu miłości, kiedy rozważam Twoją miłość i wyniszczenie się dla mnie, to zmysły mi ustają. Kryjesz swój majestat niepojęty i zniżasz się do mnie nędznej. (Dz 80)
Zadanie rekolekcyjne:
Podziękuj Bogu własnymi słowami za 10 dobrych rzeczy w Twoim życiu.
Ćwiczenie dodatkowe:
Pomyśl, że jutro dostaniesz tylko to, za co podziękujesz dzisiejszego wieczoru. Zrób listę wdzięczności – za co podziękujesz dzisiaj dobremu Bogu?
1Por. J. Szymik, Theologia Benedicta, t. II, Katowice 2012, s. 137.