7. Dzień

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
„Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga.” ( J 16, 27)
Ks. Mateusz:
Serce Jezusa sprawia, że nie jesteśmy bezdomni.  „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele”. „Ojciec sam was miłuję”. Mam dom. Mam kochającego Ojca – Tatę, Tatusia… To Jezus przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie otworzył na nowo bramę niebios.  Serce Jezusa ukazujące miłość Ojca w Duchu Świętym jest źródłem nadziei. „Ewangelia nie jest jedynie przekazem treści, które mogą być poznane, ale jest przesłaniem, które tworzy fakty i zmienia życie. Mroczne wrota czasu, przyszłości, zostały otwarte na oścież. Kto ma nadzieję, żyje inaczej; zostało mu dane nowe życie.” W Sercu Jezusa możemy znaleźć schronienie już teraz i w niebie.
Marek:
Osoba wierząca, która żyje w duchu nawrócenia, świadoma jest swoich słabości i grzechów. Kościół już nie jest dla niej instytucją, ale domem Bożym z widokiem na Niebo. Zbawienie to dla nas ekonomia wdzięczności pod hasłem – zło dobrem zwyciężaj! Pieniądze, które wydajemy obecnie w nadmiarze na nasycenie głodu cielesnego, nie przysłużą się nam w dniu ostatecznym.  Potrzebujemy adwokatów przed tronem Boskiego Sędziego, którzy będą błagać o miłosierdzie dla naszych dusz. W owym dniu wypełnią się bowiem prorockie słowa Matki naszego Pana: „głodnych nasyci dobrami, a bogatych odprawi z niczym”.  Czy pielęgnuje w moim sercu głód miłosierdzia?
Św. Małgorzata Alacoque: Pewnego dnia prosiłam naszego Pana aby mi wskazał, czego pragnie ode mnie, bym mogła mu się podobać i kochać Go bardziej. Pan wszczepił wtedy we mnie tak wielką miłość do ubogich, ze już nie miałam ochoty przebywać z innymi ludźmi.
Św. Faustyna Kowalska: Jezu, który się przyrównywujesz w Ewangelii świętej do matki najczulszej, ufam słowom Twoim, boś Ty jest prawda i żywot. Jezu, ufam Tobie wbrew wszelkiej nadziei, wbrew wszelkiemu uczuciu, które mam wewnątrz, sprzeciwiającemu się nadziei. Czyń ze mną, co chcesz, nie odstąpię od Ciebie, bo Ty jesteś źródłem mojego życia. (Dz 24)
Zadanie rekolekcyjne:
Odmów koronkę do Bożego miłosierdzia za ludzi, którzy żyją pogrążeni w bez-bożnej rozpaczy.
Ćwiczenie dodatkowe:
Zapisz na kartce na czym polega nadzieja, którą pokładasz w Jezusie? Czego oczekujesz?